Du använder en föråldrad version av Internet Explorer vilket gör att denna sida kanske inte kommer att fungera som tänkt. Uppdatera till den senaste versionen av Internet Explorer eller installera Chrome Frame.

INXL

  InXL blir Avensia

  InXL innovation AB (publ) har bytt namn till Avensia AB (publ)

  Sedan den 12 juni 2015 handlas InXL innovation-aktien under bolagets nya namn, Avensia. Tickern på First North är AVEN. All företagsinformation finns nu på Avensias hemsida och där finns även all finansiell information.

  Historik

  Koncernen har sitt ursprung i LUVIT som startade sin verksamhet 1998 och var en avknoppning från Lunds Universitet där man utvecklade en plattform, LUVIT Learning Center (LLC) för nätbaserade utbildningar, e-learning. LUVIT var till stor del finansierat med riskkapital.

  Den 1 april 2007 bildade dåvarande Avensia, INXL och LUVIT en IT-koncern med basen i Öresundsregionen med 60 anställda. Den nya koncernen tog e-learningföretaget LUVITs plats på NASDAQ OMX First North och bytte samtidigt namn till Avensia innovation AB.

  De båda lönsamma IT-konsultföretagen INXL och Avensia startade verksamheterna 2000 respektive 2001 med inriktning på kundanpassade systemlösningar och produktutveckling inom ett flertal områden, inklusive e-handel.

  2008 förvärvades Databokförlaget Grade AB i Stockholm som med sin produkt Composer, ett sk författarverktyg, kompletterar LUVIT LLC. I och med förvärvet flyttades hela koncernens e-learningverksamhet till Grade AB.

  Under 2009 tyngdes marknaden av den globala lågkonjunkturen, vilket påverkade såväl IT-branschen som många andra branscher. En ny strategi implementerades med fokus på att bygga vidare på verksamheter i dotterbolag med kundanpassad systemutveckling (Avensia AB) samt utveckling av egna programvaror (Grade AB och Mashie AB) - gärna med ett innovativt inslag i teknikens framkant.

  Dotterbolaget Avensia vann under 2010 ett antal nya kunder inom e-handel och beslut togs att satsa ytterligare inom detta område, med både personal och vidareutveckling av Avensia Commerce Server.

  Under 2011 ändrades koncernstrukturen, där dotterbolaget Avensia renodlades till att enbart omfatta e-handelsverksamheten. Konsultverksamhet i Avensia bröts ut i ett nytt bolag, Force12. Bakgrunden till beslutet var att få en renare koncernstruktur med ännu mer fokuserade dotterbolag.

  Årstämman 2012 fattade beslut om att namnändra Avensia innovation AB (Publ) till InXL innovation AB (Publ.), vilket därmed fullbordade strategin att skapa ett holdingbolag med okopplade verksamhetsdrivande dotterbolag.

  Vid utgången av 2014 hade koncernens omsättning vuxit till över 100 miljoner kronor, men en allt större del av verksamheten fanns inom e-handel, i Avensia. Under februari 2015 fattade en extra bolagstämma därför beslut om att sälja Grade och Mashie till Monterro AB. Både Grade och Mashie var lönsamma och växande verksamheter, men små i jämförelse med Avensia.

  Beslutet 2015 togs med avsikten att skapa ett renodlat expertbolag inom e-handel på börsen, att ta tillvara på den snabba tillväxten i Avensia samt frigöra resurser för att fortsätta investera i produktutveckling och nya marknader. Renodlingen ledde också fram till beslutet att byta namn på koncernen till Avensia.